Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Στο ίδιο κτίριο και με... διπλάσιο ενοίκιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Με διπλάσιο ετήσιο κόστος, κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην οδό Κολοκοτρώνη, 
αφού καθυστέρησε και δεν υπολόγισε τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και επειδή απειλήθηκε με εξώδικο, πλήρωσε διπλάσιο κόστος για να μείνει στο ίδιο κτίριο.


Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Η μίσθωση των γραφείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην οδό Κολοκοτρώνη έληγε τον περασμένο Απρίλιο. Συνεπώς, η διοίκηση γνώριζε εκ των προτέρων ότι μήνες πριν έπρεπε να αναζητήσει εγκαίρως κτίριο το οποίο να καλύπτει με επάρκεια τις αυξημένες ανάγκες της. Πράγματι, η διοίκηση του προέδρου Χαράλαμπου Γκότση προσπάθησε να ανανεώσει ή να πάρει παράταση για τη μίσθωση, κάτι που όμως δεν κατάφερε, καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κτιρίου, η Adexa, αιγυπτιακών συμφερόντων, ζήτησε υπερδιπλάσιο μίσθωμα (80.000 ευρώ μηνιαίως). Μάλιστα η πρόταση αφορούσε περίοδο τριών ετών με δικαίωμα ανανέωσης άλλων τριών. Οι υψηλότερες απαιτήσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας βέβαια δικαιολογούνται από την άνοδο των τιμών στο κέντρο και την υψηλή ζήτηση που προκαλούν ξένοι, κυρίως, αγοραστές.

Αφού δεν τα κατάφερε με τους Αιγύπτιους, η Ε.Κ. στράφηκε στο εσωτερικό. Προκήρυξε διαγωνισμό για την ανεύρεση νέου κτιρίου και τελικά εμφανίστηκε μόνο ένας μειοδότης (Συνεγγυητικό Κεφάλαιο - κτίριο οδού Ιπποκράτους) και έγινε αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του.

Στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου η διοίκηση της Κεφαλαιαγοράς έστειλε επιστολή στην Αdexa με την οποία την ενημέρωνε ότι θα παραμείνει στο κτίριο μέχρι τις 31/12/2018 και έως τότε θα καταβάλλεται το ήδη συμφωνημένο μίσθωμα. Επειδή όμως το εν λόγω έγγραφο της Ε.Κ. δεν έτυχε απάντησης από την Adexa, κρίθηκε ότι έχει αποδεχθεί σιωπηρά τους όρους της επιστολής.

Στα γρανάζια... της γραφειοκρατίας του Δημοσίου

Την ίδια περίοδο, περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου, η Κεφαλαιαγορά υπέγραψε μισθωτήριο συμβόλαιο για το επιλεχθέν κτίριο της οδού Ιπποκράτους, με ιδιοκτήτη το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Στο συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνεται όρος περί έναρξης καταβολής του συμφωνηθέντος μισθώματος 8 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η συνέχεια ήταν αυτή που γνωρίζουν όλοι οι Ελληνες όταν μπλέκουν με φορείς του Δημοσίου. Η παράδοση του κτιρίου και οι αναμορφώσεις των χώρων θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Τελικά, στα τέλη Οκτωβρίου, όπως ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, η μετακόμιση θα ήταν εφικτή στα τέλη του 2019, ενώ ο δικηγόρος της Αdexa είχε ζητήσει να παραδοθούν οι μισθωμένοι χώροι με απειλή εξωδίκου!

Στις 12 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι ζήτησαν ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της Ε.Κ. ΝίκοΤρουλλινό, σύμφωνα με την οποία είχαν ήδη επαφές με την Αdexa για παράταση του χρόνου παραμονής στο κτίριο (με καταβολή αντιτίμου ως αποζημίωση χρήσης) μέχρι τη μετακόμιση στο νέο κτίριο, η οποία σύμφωνα με την εκτίμησή του θα λάμβανε χώρα ενδεχομένως το φθινόπωρο του 2019.

Ωστόσο, στις 29 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/ 2016, η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων αποτελεί τεχνικό έργο για την υλοποίηση του οποίου επιλαμβάνεται πιστοποιημένη προς τούτο τεχνική υπηρεσία που ανήκει σε φορέα του Δημοσίου, συγκεκριμένα του υπουργείου Μεταφορών, αν και αρχικά είχε ζητηθεί αρχικά η συνδρομή του υπουργείου Οικονομικών. Επειδή όμως η Τεχνική του Υπηρεσία δεν διέθετε την απαιτούμενη επάρκεια, με βάση τον ανωτέρω νόμο, η διοίκηση της Ε.Κ. προχώρησε σε κατάθεση σχετικού αιτήματος στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αναλάβει το έργο η δική του Τεχνική Υπηρεσία.

Μικρή λεπτομέρεια: πρόεδρος του Συνεγγυητικού και της Ε.Κ είναι το ίδιο πρόσωπο, ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης! Αφού δεν μπόρεσε να συντονίσει τους δύο οργανισμούς, o κ. Γκότσης, περιμένοντας την Τεχνική Υπηρεσία του υπουργείου του κ. Χρήστου Σπίρτζη, προχώρησε σε επαφές με την Adexa για να παραμείνει η Ε.Κ. στους υφιστάμενους χώρους πέραν του 2018. Πράγματι, στις 10 Δεκεμβρίου η διοίκηση της Ε.Κ. κατέληξε σε συμφωνία με την Adexa, σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες θα κάνουν χρήση των χώρων μέχρι τις 31/12/2019 με μηνιαίο αντίτιμο αποζημίωσης χρήσης 78.000 ευρώ.

Η απάντηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Σε διευκρινίσεις για το ζήτημα της μεταστέγασης των υπηρεσιών της προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε από πολύ νωρίς τη διαδικασία για τη μετεστέγασή της, με πρώτη προσπάθεια αυτή της εξεύρεσης ενός ελεύθερου και κατάλληλου δημοσίου κτηρίου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (Νοέμβριος 2017), χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ετοιμάσθηκε και προκηρύχθηκε διαγωνισμός για εξεύρεση κτηρίου, ο οποίος κατακυρώθηκε στο ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ, που ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που κατέθεσε προσφορά.

Μετά την κατακύρωση, υπεγράφη μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ συμφωνητικό, υπό την προϋπόθεση ότι το κτίριο θα έχει αδειοδοτηθεί από την πολεοδομία για χρήση γραφείων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διάστημα αυτό ζήτησε και έλαβε προσωρινή μελέτη για την προβλεπόμενη δαπάνη μετεγκατάστασής της στο νέο κτήριο, η οποία δαπάνη θα ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000 Ευρώ και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να ενταχθεί στην κατηγορία των δημοσίων έργων, με προοπτική αποπεράτωσης, λόγω των διαδικασίων για τα δημόσια έργα, σχεδόν τα 2,5 έτη.

Η υπόθεση της μίσθωσης του νέου κτηρίου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τονίζεται ότι το μίσθωμα που κατέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το κτήριο που ήδη στεγάζεται, ανερχόταν στο ποσό των 115.000 Ευρώ για την προ κρίσης περίοδο, ενώ δια νόμου, στο πέρασμα των ετών, μειώθηκε στο ποσό των 46.000 ευρώ.

Μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης για το κτήριο που στεγάζεται σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή καταβάλλει πλέον στους ιδιοκτήτες του κτηρίου αποζημίωση χρήσης, το ποσό της οποίας διαμορφώνεται ελεύθερα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στο πλαίσιο της περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου νομοθεσίας, να αντιμετωπίσει το ταχύτερο δυνατόν το πρόβλημα στέγασης της Αρχής.

πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΧΟΛΊΟΥ
Τα σχόλια στό 07magazine men'sblogspot υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων είναι (αστική και ποινική) και βαρύνει τους σχολιαστές.